Reduceri luna Mai !

Programul AFM privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea unor gardurilor electrice

Programul AFM privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea unor gardurilor electrice
    După multe amânări, a apărut Ghidul de finanţare a Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi / sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

    Luând în considerare conjunctura economică actuală și faptul că animalele sălbatice au devenit o pacoste suprapusă peste toate aceste schimbări climatice prin care trecem, un astfel de sistem de protecție este un ajutor binevenit pentru toți agricultorii, administratorii de arii protejate, composesorate.  

    Pentru cei care doresc să instaleze un astfel de sistem de gard electric, la RoFerme, ne-am gândit să transformăm această oportunitate într-un dublu câștig:
 • Montarea unui GARD ELECTRIC PUTERNIC, de peste 7 Jouli, care poate fi monitorizat de la distanță cu ajutorul telefonului mobil și aplicației gratuite. Componentele gardului electric sunt premium, RoFerme nefăcând rabat la calitate!
 • Punem accent maxim pe instalarea unui SISTEM FOTOVOLTAIC, atât de necesar pentru funcționarea corectă a gardului electrică dar și a ALTOR CONSUMATORI CONEXI iar beneficiul acestui lucru este evident cu atât mai mult în zonele izolate unde nu există posibilitatea de racordare la rețeaua electrică. Sistemul fotovoltaic este de tipul off-grid (fără injecția energiei electrice produse în rețeaua națională de electricitate), cu capacitatea de înmagazinare a excedentului de energie electrică produsă și posibilitatea de conectare a consumatorilor care au nevoie de alimentare la rețeaua de 230 V 
 • Un al treilea beneficiu care derivă din primele două menționate mai sus, este faptul că sistemul de gard electric cu alimentare fotovoltaică, este extrem de configurabil și se poate adapta oricărei nevoi, indiferent de dimensiunea sistemului.

   Soluția practică concepută de RoFerme și adaptată la situația din România constă într-un (click pe titlu)  Sistem fotovoltaic și gard electric UTILMATE - Proiect eligibil prin finanțare AFM

  Care sunt punctele cele mai importante conținute în ghidul de finanțare?

 • Finanțarea este nerambursabilă 100 % din cheltuielile eligibile (Beneficiarul nu trebuie să vină cu contribuție proprie și nici nu trebuie să ramburseze suma primită spre finanțare), banii fiind alocați din bugetul Fondului pentru mediu
 • Sunt eligibile: Persoanele fizice, Persoanele juridice, Unități administrativ - teritoriale 
 • Se pot achiziționa (ca și cheltuieli, sunt eligibile inclusiv montarea și punerea în funcțiune) dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare, etc.), panou solar (corect este panou fotovoltaic deoarece panoul solar este cel care produce apă caldă iar acest echipament nu este eligibil pentru finanțare), regulator tensiune (necesar pentru încărcarea acumulatorului. Aici, este ciudat că în acest tip de cheltuială, cei care au elaborat ghidul au prevăzut regulatorul - controlerul care ajută la încărcarea acumulatorului - dar nu au inclus acumulatorul care este esențial pentru marea majoritate a aparatelor de gard electric ), cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalaţii cu fascicule luminoase, sunete / ultrasunete, etc. şi care nu contravin prevederilor art. 3, 10 şi 12 din Directiva 92/43 /CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal şi implementării măsurilor de intervenţie în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora. Cu alte cuvinte, în afara ofertei de preț, o să aveți nevoie de o adeverință eliberată de primărie sau Agenția județeană pentru protecția mediului în care să se confirme faptul că terenul care vine împrejmuit, se află pe un astfel de traseu. 
 • Urmează completări legate de locul în care se pot monta aceste sisteme de gard electric:  Raza exploataţiilor agricole / pomicole / stupine / arii naturale protejate. 
 • Ca o completare, există o cheltuială obligatorie pentru toți Beneficiarii acestui program: Cheltuieli pentru informare şi publicitate. Noi ne-am gândit la acest lucru iar această cheltuială este inclusă în bugetul proiectului.
 • Cuantumul finanţării (100% din valoarea eligibilă):  Maxim 15.000 lei pentru persoanele fizice, maxim 500.000 lei pentru persoane juridice, maxim 1.000.000 lei pentru primării.
 • Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este persoană fizică cu domiciliul în România; b) este persoană juridică română cu sediul în România; c) este proprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, după caz; d) nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere/ faliment, criză financiară, executare silită ori alte situaţii similare - pentru persoanele juridice; e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal; f) nu este înregistrat cu obligaţii de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare; g) nu este înregistrat cu obligaţii de plată către bugetul Fondului pentru mediu, pentru persoanele juridice; h) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; i) nu a beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect.
 • Etapele programului sunt următoarele: a) depunerea dosarelor de finanţare; b) analiza dosarelor de finanţare; c) comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de finanţare; d) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor; e) evaluarea dosarelor de finanţare în urma soluţionării contestaţiilor; f) încheierea contractelor de finanţare; g) implementarea proiectelor; h) monitorizarea proiectelor.

    Dosarul de finanţare se depune pe plattform AFM (https://www.afm.ro/garduri_electrice.php) și trebuie sa conțina urmatoarele documente:

PENTRU PERSOANELE FIZICE
 1.  Cererea de finanţare - Completată de către consultantul RoFerme
 2.  Actul de identitate al solicitantului/al reprezentantului legal al solicitantului / persoanei împuternicite, după caz, valabil la data depunerii cererii de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 3. Imputernicirea notarială / actul administrativ, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de un împuternicit - Responsabilitate Beneficiar
 4. Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 5. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul / domiciliul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 7. Document care să ateste dreptul de proprietate / administrare asupra terenului-imobil pentru care se solicită finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 8. Document emis de Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului / Primărie care să ateste faptul că imobilul teren pe care se implementează proiectul se află în zonele populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora - Responsabilitate Beneficiar
 9. Documentul doveditor al deschiderii contului bancar - Responsabilitate Beneficiar.

PENTRU PERSOANELE JURIDICE
 1. Cererea de finanţare  - Completată de către consultantul RoFerme
 2. Actul de identitate al solicitantului / al reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz, valabil la data depunerii cererii de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 3. Imputernicirea notarială / actul administrativ, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de un împuternicit - Responsabilitate Beneficiar
 4. Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 5. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul / domiciliul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 7. Document care să ateste dreptul de proprietate / administrare asupra terenului-imobil pentru care se solicită finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 8. Document emis de Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului / Primărie care să ateste faptul că imobilul teren pe care se implementează proiectul se află în zonele populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora - Responsabilitate Beneficiar
 9. Nota conceptuală, asumată prin semnătură de solicitant, ce cuprinde: Oferta de achiziţie a instalaţiilor / dispozitivelor / gardurilor / împrejmuirilor şi Planul de amplasare a instalaţiilor / dispozitivelor / gardurilor / împrejmuirilor, extras din Google maps  - Completată de către consultantul RoFerme
 10. Deviz estimativ care să evidenţieze categoriile de cheltuieli eligibile - Completată de către consultantul RoFerme
 11. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare - Responsabilitate Beneficiar
 12. Documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a unui cont cu indicatorul  / codul bugetar 507024 - Responsabilitate Beneficiar
 13. Hotărârea autorităţilor deliberative a solicitantului sau orice act administrativ privind participarea la program, după caz, care va conţine: Acordul de participare în cadrul programului; Acordul privind asigurarea şi susţinerea, din surse proprii, a cheltuielilor neeligibile  - Completată de către consultantul RoFerme.

 

Notă. Dată începere program: 11 aprilie 2023, ora 10:00 / Dată închidere program: 25 aprilie 2023, ora 23.59
          Buget alocat: 70.000.000 RON
          !!! Sesiunea de depunere proiecte se poate încheia mai repede decât termenul stabilit (25.03.2023) în cazul în care bugetul însumat pentru toate proiectele depuse, ajunge la 150% din bugetul alocat (respectiv, dacă cererile depuse vor depăş
i suma de 105.000.000 RON) 
 

Suport clienti Luni - Vineri între orele 08:00 - 16:00

0749133996 office@roferme.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!